Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

17 juli 2023 08:45

Jaarrapportage CI CS-OOO en CS-VROO

Met ingang van 2022 stelt de Certificerende Instelling, TÜV Nord, jaarlijks twee certificatieverslagen op. Inmiddels is ook voor het eerst op basis van het certificatiejaar 2022 een jaarverslag opgesteld.
17 juli 2023 08:45

Wijzigingsversie CS-VROO gepubliceerd

In juli 2023 is door het CCvD-OO de versie 2023-01 van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 vastgesteld. In de loop van augustus publiceren we de commentaartabel met de Collegebesluiten per ingediende reactie. 
17 juli 2023 08:33

Oproep: indienen zienswijze op wijzigingsvoorstel CS-OOO

Na een flinke tijd van voorbereiding is het zover, het CCvD-OO heeft op 6 juli 2023 het Wijzigingsvoorstel CS-OOO vrijgegeven aan het werkveld OO en andere betrokkenen om zienswijzen in te dienen.
6 april 2023 08:59

Toenemend aantal registraties in het VOMES-register

Het afgelopen kwartaal is het aantal registraties licht gegroeid. De groei komt met name op het conto van de competentieniveaus Schietmeester en Basiskennis OOO.
6 april 2023 08:18

Update evaluatie Registratieschema VOMES 1e en 2e tranche

Zoals eerder bericht vindt een evaluatie van het Registratieschema plaats in twee tranches. In dit artikel leest u meer over de stand van zaken.
3 april 2023 08:01

Voorlopig geen inhoudelijke uitspraak in de rechtszaak over VOMES certificatie- en registratiestelsel

In juni 2021 is de Nederlandse Staat gedagvaard naar aanleiding van de per 1 januari 2021 doorgevoerde wijzigingen in het VOMES registratie- en certificatiestelsel. 
30 maart 2023 15:45

Stand van zaken wijziging Certificatieschema voor Vooronderzoek en Risicoanalyse van Ontplofbare Oorlogsresten

In een werkgroep zijn de ruim 400 inspraakreacties op de ontwerp wijzigingsversie besproken en voorzien van een advies aan het College. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de vervolgaanpak.
30 maart 2023 15:39

Evaluatie van het wettelijk certificatieschema voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

Er is op verzoek van het CCvD-OO in 2022 een evaluatie gestart van het CS-OOO op enkele specifieke punten. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de stand van zaken.
31 oktober 2022 12:04

Wijziging van het Registratieschema Veilig Werken met Explosieve Stoffen eerste tranche

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgesproken dat door VOMES een wijziging van het Registratieschema wordt voorbereid die begin 2023 gepubliceerd wordt.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.