Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

28 oktober 2021 11:52

Praktijktoetsing schiet- en springmeesters van start

Stichting Examinering VOMES heeft inmiddels voor meerdere personen een “Verklaring positief examenresultaat” afgegeven op basis van het interpretatiedocument praktijktoetsing spring- en schietmeesters.
28 oktober 2021 11:50

Wijzigingsvoorstellen voor het Registratieschema

Stichting VOMES is in overleg met het ministerie van SZW over het doorvoeren van een aantal wijzigingen in het Registratieschema.
28 oktober 2021 11:46

Voor wie geldt de registratieplicht Basiskennis OOO?

Bij Stichting VOMES komen regelmatig vragen binnen over de verplichting voor registratie op het niveau Basiskennis OOO voor mensen die werken in een opsporingsgebied.
27 oktober 2021 15:55

Aantal personen in VOMES register groeit gestaag

Inmiddels zijn bijna 700 personen geregistreerd. Het grootste deel van de geregistreerde personen is werkzaam in het vakgebied van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.
27 oktober 2021 15:48

Werkgroep ingesteld voor evaluatie CS-OOO

Het CCvD-OO heeft besloten om een evaluatie van het CS-OOO te starten en heeft daartoe een werkgroep ingesteld.
27 oktober 2021 15:46

Vragen over eisen in het CS-OOO? Check eerst de Nota van Toelichting

In het CCvD-OO komen regelmatig vragen uit het werkveld aan de orde over eisen in het CS-OOO. Voor de werkpraktijk is niet altijd duidelijk hoe een eis precies moet worden uitgelegd. Het college adviseert om bij vragen eerst de Nota van Toelichting bij het CS-OOO te raadplegen.
27 oktober 2021 15:42

Oproep aan opdrachtgevers om het CS-VROO voor te schrijven

VOMES roept opdrachtgevers op om in de aanbesteding of uitvraag van vooronderzoeken en risicoanalyses het certificaat CS-VROO als eis op te nemen.
8 juli 2021 15:00

Eerste tien bedrijven hebben het certificaat Vooronderzoek en Risicoanalyse OO ontvangen!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Enspijk hebben vandaag de eerste tien bedrijven het certificaat Vooronderzoek en Risicoanalyse OO uitgereikt gekregen.
23 juni 2021 11:04

Interpretatiedocument praktijktoetsing Springmeesters en Schietmeesters vastgesteld

Op grond van het Registratieschema geldt voor springmeesters en schietmeesters die zich willen registreren een vrijstelling voor het praktijkexamen, indien zij aantoonbaar beschikken over voldoende praktijkervaring. Stichting VOMES heeft een interpretatiedocument vastgesteld met een uitwerking van deze vrijstellingsregeling.
23 juni 2021 09:48

Stichting Examinering VOMES zoekt nieuwe onafhankelijk voorzitter

Het bestuur van Stichting Examinering VOMES bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Er wordt gezocht naar een opvolger voor de onafhankelijk voorzitter.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.