Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

24 december 2020 09:11

Afhandeling registratieverzoeken

Zoals bekend is het loket voor Registraties in het kader van Veilig werken met Explosieve Stoffen begin november geopend. Inmiddels zijn ruim 250 registratieverzoeken ontvangen. Stichting VOMES is bezig met het voorbereiden van Registratiebesluiten en zal in de eerste werkweek van het nieuwe jaar de eerste registratiebesluiten verzenden.
24 december 2020 09:03

Publicatie privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO in de loop van januari 2021

Er wordt hard gewerkt aan de afronding van het privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De publicatie wordt in de loop van januari 2021 verwacht.
24 december 2020 08:00

Springmeesters

VOMES heeft enkele registratieverzoeken voor springmeesters ontvangen met daarbij een certificaat van de Hogeschool Utrecht als competentiebewijs. Dit certificaat is formeel volgens het Registratieschema niet voldoende voor registratie in het kader van de overgangsregeling. Daarvoor is een geldig certificaat van het Ministerie van SZW nodig dat is afgegeven voor 1 januari 2021.
17 december 2020 08:49

Website Stichting Examinering VOMES online

De achterliggende maanden is er door de examencommissie en het bestuur hard gewerkt aan de inrichting van de VOMES examenstructuur. De website www.vomes-examinering.nl staat vanaf vandaag online en daar vindt u informatie over de verschillende examens.
15 december 2020 11:11

VOMES en Ministerie van SZW ondertekenen overeenkomsten

Op 14 december 2020 heeft het bestuur van de Stichting VOMES de algemene overeenkomst en verwerkersovereenkomst met het Ministerie van SZW ondertekend.
4 december 2020 10:07

Staatssecretaris SZW mandateert Stichting VOMES

Op 26 november 2020 heeft Staatssecretaris van SZW, Bas van ’t Wout, het bestuur van Stichting VOMES gemandateerd om namens de Minister het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen te beheren.
20 november 2020 13:00

Privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO

Per 1 januari 2021 treedt het wettelijk verplichte Certificatieschema inzake de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OO) in werking. In tegenstelling tot het huidige WSCS-OCE zal dit nieuwe wettelijke opsporingsschema geen eisen meer bevatten aangaande het (historisch) vooronderzoek. Als antwoord hierop wordt onder leiding van het CCvD-OOO het private Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO afgerond.
13 november 2020 20:00

Staatssecretaris van SZW publiceert Certificatieschema en Registratieschema in Staatscourant

Op 13 november 2020 heeft de Staatssecretaris van SZW het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieve stoffen en het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten gepubliceerd in de Staatscourant. Deze treden op 1 januari 2021 in werking. 
2 november 2020 08:00

Registratieloket VOMES geopend!

Vanaf heden kunt u via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/ een verzoek om registratie in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen indienen. Zoals u heeft kunnen lezen in de informatiebrief van 3 september jl. wordt de registratieplicht van kracht op 1 januari 2021.
3 september 2020 15:36

Invoering registratieplicht VOMES / OOO per 1 januari 2021

Stichting VOMES heeft nader overleg gevoerd met het Ministerie van SZW over de invoering van de registratieplicht voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen en personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.