Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

15 juli 2022 13:00

Interpretaties van eisen in CS-OOO

Als eisen in het certificatieschema niet duidelijk zijn, kan daarvoor een interpretatie worden vastgesteld door het CCvD-OO. Na goedkeuring door het ministerie van SZW wordt deze gepubliceerd in het interpretatiedocument VOMES-004.
13 juli 2022 13:26

Ruim 800 personen geregistreerd in Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen

Inmiddels staan 845 personen geregistreerd in het Register veilig werken met explosieve stoffen.
21 april 2022 12:42

Start consultatieronde Registratieschema VOMES

Het bestuur van Stichting VOMES heeft besloten tot een evaluatie van het Registratieschema in twee tranches. We starten nu de evaluatie van de eerste tranche, met een consultatie van het werkveld.
14 maart 2022 15:58

Praktijktoetsing Schietmeester en Springmeester

De praktijktoetsing van de zogenoemde S-werkvelden vindt voorlopig plaats op basis van Interpretatiedocument VOMES-RKA-i004, gebaseerd op de vrijstellingsregeling in het Registratieschema. Op dit moment wordt gewerkt aan een gewijzigde opzet van de praktijktoetsing die zal bestaan uit een zogenaamd portfolio-assessment. We lichten dit graag toe.
14 maart 2022 15:47

GEANNULEERD -Derde netwerkbijeenkomst op woensdag 25 mei

GEANNULEERD! Op 25 mei 2022 staat de derde netwerkbijeenkomst voor opleiders gepland. U kunt zich vast aanmelden.
14 maart 2022 15:01

Terugblik registratie en examinering VOMES in 2021

Hoeveel personen hebben zich in 2021 laten registreren in het VOMES register en hoeveel personen hebben met goed gevolg een examen afgelegd bij Stichting Examinering VOMES? 
14 maart 2022 14:45

Toelichting jaarlijkse VOMES registratiekosten

Personen die geregistreerd zijn in het VOMES register betalen in het tweede en derde jaar van hun registratie een jaarlijkse bijdrage. Lees meer over de grondslag en reden hiervoor. 
14 maart 2022 14:33

Standaarddocument voor interpretatieverzoeken en schemawijzigingen

Interpretatieverzoeken en wijzigingsvoorstellen voor het CS-OOO en CS-VROO kunnen nu via een standaardformulier worden ingediend.
14 maart 2022 13:50

Meldingsformulier OOO-projecten

Via het meldingsformulier OOO-projecten kunnen mogelijke onvolkomenheden die plaatsvinden in een OOO-projectsituatie gemeld worden bij de Certificerende Instelling.
14 maart 2022 13:29

Handboek EOD gepubliceerd op website VOMES

De EOD stelt het Handboek Explosive Ordnance Disposal beschikbaar via de website van VOMES.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.