Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

23 juli 2020 13:18

Opening registratieloket

Op 21 juli jl. is door de Stichting VOMES bericht aan de bedrijven binnen de WSCS-OCE-structuur dat het digitale registratieloket voor personen die reeds beschikken over een persoonscertificaat volgens het WSCS-OCE nog niet is geopend. 
29 juni 2020 14:00

Registratieplicht VOMES en OO waarschijnlijk op 1 oktober a.s. van  kracht

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Registratieschema voor het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Waarschijnlijk zal de verplichting tot registratie op 1 oktober a.s. in werking treden.
29 juni 2020 13:00

Praktische overgangsregeling voor bestaande kwalificaties

Een persoon die per 1 oktober 2020 beschikt over een geldig bewijs van bekwaamheid (certificaat / getuigschrift e.d.) kan onder voorwaarden worden ingeschreven in het civiele Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen.
29 juni 2020 12:00

Stichting Examinering VOMES neemt vanaf 1 oktober de examens af

In samenspraak met het Ministerie van SZW is de Stichting Examinering VOMES opgericht.
29 juni 2020 11:00

Informatiebrieven Stichting VOMES en Stichting Examinering VOMES

In de informatiebrieven die verzonden zijn aan het werkveld vindt u nadere informatie over de invoering van de registratieplicht en de inrichting van de nieuwe examenstructuur.
29 juni 2020 10:00

Consultatieronde Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten

Dit nieuwe certificatieschema zal gelijktijdig met het wettelijk verplichte Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten in werking treden. Het werkveld is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.
29 juni 2020 09:00

Eindversie Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten beschikbaar

Het CS-OOO zal het WSCS-OCE vervangen en treedt naar verwachting op 1 oktober a.s. in werking. Om de organisaties in ons werkveld alvast de gelegenheid te geven zich voor te bereiden, is de eindversie gepubliceerd. 
13 januari 2020 09:59

Nieuwe website www.vomes.nl online

Vandaag is de website www.vomes.nl online gegaan. Op deze website leest u meer over de ontwikkelingen rondom Stichting VOMES, de invoering van de registratieplicht en de aanstaande veranderingen voor WSCS-OCE gecertificeerde opsporingsbedrijven.
13 december 2019 09:57

Wijziging Arbobesluit inzake VOMES register gepubliceerd

Op 13 december 2019 is het Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen gepubliceerd.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.