Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

3 april 2023 08:01

Voorlopig geen inhoudelijke uitspraak in de rechtszaak over VOMES certificatie- en registratiestelsel

In juni 2021 is de Nederlandse Staat gedagvaard naar aanleiding van de per 1 januari 2021 doorgevoerde wijzigingen in het VOMES registratie- en certificatiestelsel. 
30 maart 2023 15:45

Stand van zaken wijziging Certificatieschema voor Vooronderzoek en Risicoanalyse van Ontplofbare Oorlogsresten

In een werkgroep zijn de ruim 400 inspraakreacties op de ontwerp wijzigingsversie besproken en voorzien van een advies aan het College. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de vervolgaanpak.
30 maart 2023 15:39

Evaluatie van het wettelijk certificatieschema voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

Er is op verzoek van het CCvD-OO in 2022 een evaluatie gestart van het CS-OOO op enkele specifieke punten. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de stand van zaken.
15 december 2022 13:10

Tarieven in 2023

Tarieven beheersvergoeding certificatie en registratievergoeding 2023 vastgesteld.
31 oktober 2022 12:04

Wijziging van het Registratieschema Veilig Werken met Explosieve Stoffen eerste tranche

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgesproken dat door VOMES een wijziging van het Registratieschema wordt voorbereid die begin 2023 gepubliceerd wordt.
31 oktober 2022 12:00

Wijziging van het Registratieschema VOMES tweede tranche.

In de tweede tranche van de evaluatie van het Registratieschema vindt een fundamentele evaluatie plaats. De hiervoor vereiste werkvelddeskundigheid wordt geleverd uit de Expertraad, aangevuld met enkele andere werkvelddeskundigen voor de verschillende competentieniveaus.
15 september 2022 14:11

Wijziging Interpretatiedocument RKa-i004: Praktijktoetsing S werkvelden per 1 oktober 2022

Let op per 1 oktober 2022 gelden er nieuwe eisen aan de praktijktoetsing S werkvelden.
15 juli 2022 13:35

Wijziging Interpretaties SPIR per 1 juni 2022

Vanuit het werkveld IndustriĆ«le Reiniging zijn er opmerkingen gemaakt over de interpretaties van de eind- en toetstermen van het theorie-examen. Per 1 juni zijn enkele interpretaties voor het theorie-examen SPIR daarom gewijzigd. 
15 juli 2022 13:34

Geldigheidsduur Interpretatiedocument Praktijktoetsing S-werkvelden verlengd

De geldigheid van interpretatiedocument RKA-i004 is verlengd tot 1 oktober 2022. De inhoud is daarbij niet gewijzigd.
15 juli 2022 13:33

Resultaten consultatieronde evaluatie 1e tranche Registratieschema

Het bestuur van Stichting VOMES heeft besloten tot een evaluatie van het Registratieschema in twee tranches. Tot 20 mei 2022 liep de consultatieronde voor de 1e tranche van de evaluatie.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.