Stichting VOMES

Stichting VOMES verzorgt een registratiesysteem voor beroepsgroepen die werken met explosieve stoffen en die ontplofbare oorlogsresten opsporen en is schemabeheerder voor certificatieschema‚Äôs in het werkveld van ontplofbare oorlogsresten.

Certificatie

Bedrijven die ontplofbare oorlogsresten opsporen moeten gecertificeerd zijn volgens het WSCS-OCE. Per 1 januari 2021 wordt het WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). 

Registratie

Per 2021 zal een registratieplicht gelden voor personen die werken met explosieve stoffen of personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen. Dit is wettelijk geregeld in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Nieuws

20 november 2020 13:00

Privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO

Per 1 januari 2021 treedt het wettelijk verplichte Certificatieschema inzake de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OO) in werking. In tegenstelling tot het huidige WSCS-OCE zal dit nieuwe wettelijke opsporingsschema geen eisen meer bevatten aangaande het (historisch) vooronderzoek. Als antwoord hierop wordt onder leiding van het CCvD-OOO het private Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO afgerond.
13 november 2020 20:00

Staatssecretaris van SZW publiceert Certificatieschema en Registratieschema in Staatscourant

Op 13 november 2020 heeft de Staatssecretaris van SZW het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieve stoffen en het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten gepubliceerd in de Staatscourant. Deze treden op 1 januari 2021 in werking. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.