Stichting VOMES

Stichting VOMES verzorgt een registratiesysteem voor beroepsgroepen die werken met explosieve stoffen en die ontplofbare oorlogsresten opsporen en is schemabeheerder voor certificatieschema‚Äôs in het werkveld van ontplofbare oorlogsresten.

Certificatie

Bedrijven die ontplofbare oorlogsresten opsporen moeten gecertificeerd zijn volgens het WSCS-OCE. Per 1 januari 2021 wordt het WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). 

Registratie

Per 2021 zal een registratieplicht gelden voor personen die werken met explosieve stoffen of personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen. Dit is wettelijk geregeld in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Nieuws

24 december 2020 09:11

Afhandeling registratieverzoeken

Zoals bekend is het loket voor Registraties in het kader van Veilig werken met Explosieve Stoffen begin november geopend. Inmiddels zijn ruim 250 registratieverzoeken ontvangen. Stichting VOMES is bezig met het voorbereiden van Registratiebesluiten en zal in de eerste werkweek van het nieuwe jaar de eerste registratiebesluiten verzenden.
24 december 2020 09:03

Publicatie privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO in de loop van januari 2021

Er wordt hard gewerkt aan de afronding van het privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De publicatie wordt in de loop van januari 2021 verwacht.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.