Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

17 juni 2021 10:24

Bijna 600 personen geregistreerd in VOMES register

Inmiddels staan bijna 600 personen geregistreerd in het VOMES register. De registratieprocedure verloopt vlot en vaak zonder noemenswaardige problemen. Let er bij een verzoek om registratie op dat u het formulier juist en volledig invult en dat u de juiste bijlagen bijvoegt.
17 juni 2021 10:07

Bestuurssamenstelling VOMES

In februari 2021 is een oproep gedaan voor kandidaten voor het VOMES bestuur. Op basis van gesprekken met enkele kandidaten heeft het bestuur besloten mr. Kees van Dongen te benoemen als bestuurslid.
17 juni 2021 08:47

Expertraad en Deelnemersraad

De expertraad en de deelnemersraad zijn beiden inmiddels een eerste keer bijeengeweest. In beide raden is de wens geuit om de komende tijd voor alle competentieprofielen de eind- en toetstermen en de exameneisen te evalueren.
8 maart 2021 11:48

CS-VROO: toelichting op status document Nadere bepalingen

Begin februari is het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO-01) gepubliceerd! In het CS-VROO-01 wordt verwezen naar het document “Nadere bepalingen voor het beoordelen van bronnenmateriaal en afbakening verdacht gebied” (CS-VROO-02). Dit document is informatief, niet normatief.
8 maart 2021 11:35

Al 10 bedrijven aan de slag met certificatie CS-VROO, opdrachtgevers reageren positief

Inmiddels zijn al 10 organisaties aan de slag om zich te laten certificeren volgens het CS-VROO. Doordat het certificatieschema iets later is gepubliceerd, zullen de eerste bedrijven naar verwachting in juni hun certificaat behalen.
8 maart 2021 11:12

Onduidelijkheid over eisen begeleiding onderzoekswerkzaamheden verdacht gebied

Het secretariaat heeft diverse vragen ontvangen over het vervallen van de eisen voor het begeleiden van onderzoekswerkzaamheden in verdacht gebied. Deze eisen waren voorheen opgenomen in paragraaf 6.7 van het WSCS-OCE. Dit wordt geagendeerd voor de vergadering van het CCvD-OO in april 2021.
4 maart 2021 12:41

Oproep voor opleidingsinstellingen VOMES werkvelden

Bent u een opleider voor VOMES werkvelden en wilt u vermeld worden in het overzicht van opleidingsinstellingen op de VOMES website?
3 maart 2021 11:05

Ministerie van SZW publiceert rectificatie CS-OOO inzake sanctiebeleid

In de Staatscourant 2020, nummer 58198-n1 d.d. 2 maart 2021 is een rectificatie van artikel 5.3.3, lid 1, van het CS-OOO gepubliceerd.
1 maart 2021 14:03

Registratieplicht Basiskennis VOMES

Het ministerie van SZW heeft, op verzoek van Stichting VOMES, de invoeringsdatum voor de registratieplicht Basiskennis VOMES gewijzigd in 1 mei 2021.
19 februari 2021 14:17

Aanpassing in sanctiebeleid CS-OOO per direct van toepassing

Er wordt een wijziging van het CS-OOO voorbereid waarmee een omissie in artikel 5.3.3 van het CS-OOO wordt gerepareerd. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.