Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

31 oktober 2022 12:00

Wijziging van het Registratieschema VOMES tweede tranche.

In de tweede tranche van de evaluatie van het Registratieschema vindt een fundamentele evaluatie plaats. De hiervoor vereiste werkvelddeskundigheid wordt geleverd uit de Expertraad, aangevuld met enkele andere werkvelddeskundigen voor de verschillende competentieniveaus.
15 september 2022 14:11

Wijziging Interpretatiedocument RKa-i004: Praktijktoetsing S werkvelden per 1 oktober 2022

Let op per 1 oktober 2022 gelden er nieuwe eisen aan de praktijktoetsing S werkvelden.
15 juli 2022 13:35

Wijziging Interpretaties SPIR per 1 juni 2022

Vanuit het werkveld IndustriĆ«le Reiniging zijn er opmerkingen gemaakt over de interpretaties van de eind- en toetstermen van het theorie-examen. Per 1 juni zijn enkele interpretaties voor het theorie-examen SPIR daarom gewijzigd. 
15 juli 2022 13:34

Geldigheidsduur Interpretatiedocument Praktijktoetsing S-werkvelden verlengd

De geldigheid van interpretatiedocument RKA-i004 is verlengd tot 1 oktober 2022. De inhoud is daarbij niet gewijzigd.
15 juli 2022 13:33

Resultaten consultatieronde evaluatie 1e tranche Registratieschema

Het bestuur van Stichting VOMES heeft besloten tot een evaluatie van het Registratieschema in twee tranches. Tot 20 mei 2022 liep de consultatieronde voor de 1e tranche van de evaluatie.
15 juli 2022 13:32

Verzoek tijdig om herregistratie!

Een registratie in het VOMES register is drie jaar geldig. Om te voorkomen dat je op enig moment niet meer geregistreerd bent, raden wij je aan om tijdig een herregistratie aan te vragen.
15 juli 2022 13:04

Examencommissie checkt database examenvragen

Sinds begin 2021 neemt de Stichting Examinering VOMES theorie-examens af. De vragen voor de theorie-examens worden door een computerprogramma geselecteerd uit een database waarin alle examenvragen zijn opgenomen, gekoppeld aan de toetstermen in het Registratieschema. Dat gebeurt op een manier zodat er een evenwichtige verdeling van de vragen is die voldoet aan de eisen in het Registratieschema. De komende tijd zal de Examencommissie de examenvragen checken.
15 juli 2022 13:03

Update consultatieronde wijzigingsversie CS-VROO (2)

Zoals bericht in maart dit jaar is door het CCvD-OO een ad hoc werkgroep ingesteld om de ruim 400 reactiepunten die zijn ingebracht in de consultatieronde te behandelen. De werkgroep is inmiddels meerder keren bijeengeweest. Het behandelen van het grote aantal reactiepunten kost behoorlijk wat tijd en inzet.
15 juli 2022 13:01

Evaluatie van het Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO)

De inkt is nog niet droog of er is al een initiatief gestart om het wettelijke Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) te evalueren. Er zijn door het CCvD-OO twee werkgroepen ingesteld, een werkgroep voor de evaluatie van het CS-OOO en een werkgroep om het CCvD te adviseren over de eisen in het certificatie in relatie tot offshore werkzaamheden. 
15 juli 2022 13:00

Interpretaties van eisen in CS-OOO

Als eisen in het certificatieschema niet duidelijk zijn, kan daarvoor een interpretatie worden vastgesteld door het CCvD-OO. Na goedkeuring door het ministerie van SZW wordt deze gepubliceerd in het interpretatiedocument VOMES-004.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.