Ik wil mij registreren

In de loop van 2020 geldt een registratieplicht voor personen die werken met explosieve stoffen of die ontplofbare oorlogsresten opsporen. Als u werkt met explosieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opspoort kunt u zich binnenkort hier laten registreren. 

Digitaal Registratieloket

In de informatiebrief van 26 juni jl. staat dat het digitale loket voor registratieverzoeken naar verwachting op 15 juli a.s. wordt geopend, onder voorbehoud dat op dat moment de laatste formaliteiten tussen Stichting VOMES en het ministerie van SZW zijn geregeld.

Dat is helaas nog niet het geval. Er wordt nu naar gestreefd dat dit per eind augustus / uiterlijk begin september het geval is. Dan zal ook duidelijk zijn of de nieuwe regels per 1 oktober 2020, dan wel later dit jaar inwerking zullen treden.


Voor de registratie is, naast het persoonscertificaat, ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Hier staat hoe u een dergelijke verklaring kunt opvragen. Na een aanvraag via Justis duurt het over het algemeen twee weken voordat u de verklaring ontvangt. VOMES adviseert hiermee rekening te houden bij de aanvraag van de registratie.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.