Privacy

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

  Doeleinden van de gegevensverwerking

  Wij registreren gegevens van personen die verzoeken om te worden ingeschreven in het Register Veilig Werken Met Explosieve Stoffen. Dit is een wettelijke verplichting op grond van artikel 4.8 tweede lid en 4.10 zesde lid van het Arbobesluit. De Stichting VOMES is verwerker van persoonsgegevens namens het ministerie van SZW.


  Welke gegevens registreren wij?

  In het kader van het Registratieschema VOMES registreren wij:

  • het door Stichting VOMES per competentieniveau afgegeven registratienummer (9 digits)
  • de voornaam of -namen en achternaam van de betrokkene;
  • geboortedatum en geboorteplaats;
  • contactgegevens (adres, woonplaats, e-mail, telefoon);
  • de scan van de Verklaring Omtrent Gedrag;
  • een kopie of scan van documenten waaruit de vereiste kennis en vaardigheden blijken;
  • de aangevraagde competentie;
  • de ingangsdatum van registratie dan wel herregistratie;
  • de einddatum van de registratie dan wel herregistratie;
  • de datum van een eventuele aanpassing van gegevens in het register en van een eventuele schorsing of verwijdering van een registratie in het register;
  • het opgegeven factuuradres (indien van toepassing);
  • of u wilt worden benaderd met informatie onzerzijds.


  Inzage, correctie en recht van verzet

  Indien u een relatie met onze stichting heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie onzerzijds.

  Contactformulier (e-mail)

  Via het contactformulier of via een e-mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Informeren

  Wij hebben de taak om het VOMES werkveld te informeren over ontwikkelingen in de Certificatiekamer en Registratiekamer. Dit doen wij voornamelijk via deze website en via onze online nieuwsbrief en soms per post, e-mail en telefoon. Gezien onze taak hebben wij een legitiem belang om dit te doen. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze correspondentie. Bij onze communicatiemiddelen staat hoe dat moet. Voor online nieuwsbrieven gebruiken wij het mailprogramma Mailchimp waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven.

  Aanpassen privacy statement

  Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

  -------

  Functionele cookies

  Functionele cookies hebben een functionele rol binnen een website. Bijvoorbeeld een winkelwagentje bewaren, een login onthouden of vastleggen dat een andere cookie wel of niet mag worden geplaatst. Deze cookies vallen niet onder de cookiewet en mogen gewoon geplaatst worden.


  Tracking cookies

  De zogenaamde tracking cookies vallen wel onder de cookiewet. Om deze cookies te plaatsen moet u toestemming geven. Na uw toestemming plaatsen wij op deze website cookies van Google.


  Google Analytics

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analyticsā€¯-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het CookieFirst - Cookieverklaring.

  Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.