Certificatie Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten mag op grond van artikel 4.10 van het Arbobesluit alleen plaatsvinden door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. 

Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het CS-OOO heeft per 1 januari 2021 het zogenoemde WSCS-OCE vervangen. Het CS-OOO en andere relevante documenten treft u aan onder Documenten.

Het CS-OOO maakt onderscheid in de volgende twee deelgebieden:

  • deelgebied A: opsporing;
  • deelgebied B: civieltechnische ondersteuning.

Bedrijven kunnen zich voor één of voor beide deelgebieden laten certificeren. Neem voor meer informatie contact op met de certificatie-instelling. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats door een certificatie-instelling, die daarvoor aangewezen is door de Minister van SZW. Momenteel is alleen TÜV Nord Nederland aangewezen.


Belanghebbenden kunnen bij onduidelijkheden in de normtekst van het CS-OOO aan het CCvD-OO verzoeken om een interpretatie vast te stellen. Indien er behoefte is aan nadere interpretatie op het schema, neem dan contact op met de Certificatiekamer van VOMES. Onder Documenten vindt u de actuele versie van het interpretatiedocument.

Klik hier voor meer informatie over de aanleiding en totstandkoming van het CS-OOO en de wijzigingsversies.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.