FAQ

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.  Onderverdeeld in vragen over Registratie, Certificatie en Algemene vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Registratie

Mijn gemeente verstrekt alleen een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) als ik een formulier inlever met daarop een handtekening namens de aanvragende organisatie (VOMES). Hoe kom ik daaraan?

Op https://www.vomes.nl/site/media/upload/files/aanvraagformulier-vog-np-tcm34-84797-met-handtekening.pdf
staat een vooringevuld VoG-aanvraagformulier dat u kunt gebruiken.

De overgangsregeling is voor mij van toepassing. Moet ik dan ook registratiekosten betalen?

Aan een registratieverzoek zijn kosten verbonden. Zie voor meer info www.vomes.nl/registratie/registreren-hoe-werkt-het/

onder kosten. De registratiekosten gelden ook ingeval een registratieverzoek wordt gedaan door een persoon die beschikt over een certificaat of getuigschrift dat onder de overgangsregeling valt.

Ik ben springmeester of schietmeester en heb nu geen geldig getuigschrift of certificaat van het Ministerie van SZW of heb twijfel over het bewijsmateriaal voor registratie als springmeester of schietmeester. Hoe kan ik een registratie aanvragen?

Personen die al beschikken over een geldig getuigschrift of certificaat in hun vakgebied, kunnen in de meeste gevallen geregistreerd worden voor de resterende looptijd van hun competentiebewijs. Personen die geen geldig certificaat of getuigschrift hebben, of een certificaat of getuigschrift hebben waarvan de geldigheid binnenkort verloopt, kunnen vanaf begin 2021 bij de Stichting Examinering VOMES een examen afleggen. Dat geldt voor theorie- en praktijkexamens.
Heeft u nog vragen hierover neem dan contact op met Henk van der Linden, Projectleider Registratie VOMES, bereikbaar via 073 5495117 / 06 51 318 635.

Ik werk op opsporingslocaties namens de opdrachtgever, maar verricht geen opsporingswerkzaamheden naar Ontplofbare Oorlogsresten. Moet ik mij dan registreren voor Basiskennis OOO?

Indien u zelf geen arbeid verricht ten behoeve van de opsporing, dan hoeft u zich niet op basis van eisen in de Arbowetgeving te registreren voor Basiskennis OOO. Kraanmachinisten en grondwerkers die assisteren bij de opsporing moeten zich wel registreren.

Realiseert u zich dat het gecertificeerde opsporingsbedrijf het toegangsbeleid ter plaatse bepaalt. Het opsporingsbedrijf mag op basis van certificatievoorschriften van u eisen dat u beschikt over een registratie Basiskennis OOO.

Certificatie

Heb ik als toezichthouder toegang tot een gebied waar een certificaathouder ontplofbare oorlogsresten opspoort?

Het gecertificeerde opsporingsbedrijf bepaalt of u al dan niet toegang heeft tot het gebied. Als u geen registratie voor  Basiskennis OOO heeft, dan moet u sowieso begeleid worden door tenminste een Assistent deskundige OOO.

In Hoofdstuk 7 van het CS-OOO is een overgangsregeling opgenomen. Wanneer gelden de eisen van het nieuwe CS-OOO nu precies voor een bedrijf dat voorheen gecertificeerd was op basis van het WSCS-OCE?

Op bedrijfsniveau en binnen projecten moet vanaf 1 januari 2021 voldaan worden aan de nieuwe eisen. Tijdens de eerstvolgende audit van TUV wordt geaudit op het nieuwe CS-OOO. Wanneer mocht blijken dat een certificaathouder gedurende de resterende looptijd van het WSCS-OCE-certificaat niet voldoet aan de eisen van het nieuwe certificatieschema, dan treedt het sanctiebeleid conform hoofdstuk 5 in werking.

Algemeen

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.