Disclaimer

Algemeen

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Stichting VOMES de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Stichting VOMES is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. Stichting VOMES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. 


Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan deze site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting VOMES is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 


Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bij het werkveld van VOMES betrokken partijen. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.


Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Stichting VOMES, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting VOMES is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@vomes.nl.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.