Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

21 december 2023 14:45

Beheersvergoeding certificatie en registratievergoeding 2024

Het bestuur van de Stichting VOMES heeft de tarieven voor de beheersvergoeding certificatie en voor de registratievergoeding voor 2024 vastgesteld. De tarieven zijn vanwege de kostenstijgingen met 4% geïndexeerd.
3 november 2023 07:29

Zorg tijdig voor herregistratie

Een registratie in het VOMES-register is drie jaar geldig, dat is wettelijk bepaald. Verzoek daarom tijdig om herregistratie! Als uw registratie is verlopen mogen de onder de desbetreffende competentie vallende werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd.
30 oktober 2023 12:12

Evaluatie registratieschema 2e tranche

In de eerste helft van 2023 zijn de verschillende vakgroepen bevraagd over de risico’s die gelopen worden in de werkvelden.
30 oktober 2023 12:08

Meer dan 1000 registraties in VOMES-register

Het aantal registratie blijft groeien en bedroeg per 28 september 1.020.
16 oktober 2023 10:35

Rectificatie CS-VROO versie 23-01

Zoals bekend zijn per juli 2023 de herziene versies van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 gepubliceerd. Deze bevatten de gewijzigde eisen voor de uitvoering van het Vooronderzoek. Naast deze wijzigingen van de eisen in het hoofdstuk Vooronderzoek zijn de daarmee verband houdende termen en definities in hoofdstuk 1 aangepast.
16 oktober 2023 10:30

Evaluatie CS-OOO in volle gang

In de achterliggende zomerperiode heeft het wijzigingsvoorstel van het CS-OOO ter inzage gelegen aan het werkveld.
18 juli 2023 07:24

Wijzigingen Registratieschema VOMES 1e tranche

In 2022 lag het Registratieschema VOMES ter consultatie voor aan het werkveld. De door het werkveld voorgestelde wijzigingen zijn inmiddels vastgesteld door de Expertraad van VOMES en aangeboden bij het ministerie van SZW.
18 juli 2023 07:22

Wijzigingen Registratieschema VOMES 2e tranche

Na de urgente wijzigingen in de 1e tranche wordt in de 2e tranche gekeken naar structurele wijzigingen in het Registratiesysteem VOMES.
17 juli 2023 14:27

Herhaalde oproep om tijdig examen in te plannen

Uit het VOMES-register blijkt dat eind 2023 een behoorlijk aantal registraties verloopt. Voor herregistratie moet opnieuw examen worden gedaan.
17 juli 2023 08:57

Toezicht door VOMES op CI

VOMES voldoet aan de eisen van kwalitatief goed schemabeheer, te weten de NTA8813.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.