Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

8 juli 2021 15:00

Eerste tien bedrijven hebben het certificaat Vooronderzoek en Risicoanalyse OO ontvangen!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Enspijk hebben vandaag de eerste tien bedrijven het certificaat Vooronderzoek en Risicoanalyse OO uitgereikt gekregen.
23 juni 2021 11:04

Interpretatiedocument praktijktoetsing Springmeesters en Schietmeesters vastgesteld

Op grond van het Registratieschema geldt voor springmeesters en schietmeesters die zich willen registreren een vrijstelling voor het praktijkexamen, indien zij aantoonbaar beschikken over voldoende praktijkervaring. Stichting VOMES heeft een interpretatiedocument vastgesteld met een uitwerking van deze vrijstellingsregeling.
23 juni 2021 09:48

Stichting Examinering VOMES zoekt nieuwe onafhankelijk voorzitter

Het bestuur van Stichting Examinering VOMES bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Er wordt gezocht naar een opvolger voor de onafhankelijk voorzitter.
17 juni 2021 12:05

Bijna een half jaar Examinering VOMES

Per 1 januari 2021 is de Stichting Examinering VOMES gestart met de examinering in het kader van het Registratieschema VOMES. Om alles op tijd operationeel te hebben was een hele klus. Inmiddels zijn we zes maanden onderweg en hebben we een flinke toestroom aan examenkandidaten verwerkt.
17 juni 2021 11:16

Cross check Nadere bepalingen en Sivoon richtlijnen

Bij de publicatie van het CS-VROO-01 zijn ook de zogenoemde Nadere bepalingen gepubliceerd (CS-VROO-02). De CS-VROO-02 wordt nu geëvalueerd middels een cross check met de 'Richtlijnen voor het opstellen van een RI&E ontplofbare oorlogsresten' die Sivoon heeft ontwikkeld.
17 juni 2021 10:44

Binnenkort zijn de eerste bedrijven gecertificeerd voor Vooronderzoek en Risicoanalyse

Momenteel zijn ruim 10 organisaties druk aan de slag om zich te laten certificeren voor het nieuwe private Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO-01).
17 juni 2021 10:24

Bijna 600 personen geregistreerd in VOMES register

Inmiddels staan bijna 600 personen geregistreerd in het VOMES register. De registratieprocedure verloopt vlot en vaak zonder noemenswaardige problemen. Let er bij een verzoek om registratie op dat u het formulier juist en volledig invult en dat u de juiste bijlagen bijvoegt.
17 juni 2021 10:07

Bestuurssamenstelling VOMES

In februari 2021 is een oproep gedaan voor kandidaten voor het VOMES bestuur. Op basis van gesprekken met enkele kandidaten heeft het bestuur besloten mr. Kees van Dongen te benoemen als bestuurslid.
17 juni 2021 08:47

Expertraad en Deelnemersraad

De expertraad en de deelnemersraad zijn beiden inmiddels een eerste keer bijeengeweest. In beide raden is de wens geuit om de komende tijd voor alle competentieprofielen de eind- en toetstermen en de exameneisen te evalueren.
8 maart 2021 11:48

CS-VROO: toelichting op status document Nadere bepalingen

Begin februari is het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO-01) gepubliceerd! In het CS-VROO-01 wordt verwezen naar het document “Nadere bepalingen voor het beoordelen van bronnenmateriaal en afbakening verdacht gebied” (CS-VROO-02). Dit document is informatief, niet normatief.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.