Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

19 februari 2021 14:17

Aanpassing in sanctiebeleid CS-OOO per direct van toepassing

Er wordt een wijziging van het CS-OOO voorbereid waarmee een omissie in artikel 5.3.3 van het CS-OOO wordt gerepareerd. 
11 februari 2021 13:59

Bestuurssamenstelling VOMES: vacature

Henk van der Linden (penningmeester/ secretaris) heeft aangegeven in de loop van dit jaar zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. Daardoor ontstaat een vacature binnen het bestuur van VOMES.
11 februari 2021 11:06

Nieuws vanuit de Registratiekamer van VOMES

Berichtgeving vanuit de Registratiekamer van VOMES over de registraties, de expert- en deelnemersraad, gevolgen van corona voor examens en wijziging registratieplicht Basiskennis VOMES.
11 februari 2021 10:25

Nieuw Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten gepubliceerd!

Het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO-01) is vastgesteld door het CCvD-OO en goedgekeurd door het bestuur.
24 december 2020 09:11

Afhandeling registratieverzoeken

Zoals bekend is het loket voor Registraties in het kader van Veilig werken met Explosieve Stoffen begin november geopend. Inmiddels zijn ruim 250 registratieverzoeken ontvangen. Stichting VOMES is bezig met het voorbereiden van Registratiebesluiten en zal in de eerste werkweek van het nieuwe jaar de eerste registratiebesluiten verzenden.
24 december 2020 09:03

Publicatie privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO in de loop van januari 2021

Er wordt hard gewerkt aan de afronding van het privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De publicatie wordt in de loop van januari 2021 verwacht.
24 december 2020 08:00

Springmeesters

VOMES heeft enkele registratieverzoeken voor springmeesters ontvangen met daarbij een certificaat van de Hogeschool Utrecht als competentiebewijs. Dit certificaat is formeel volgens het Registratieschema niet voldoende voor registratie in het kader van de overgangsregeling. Daarvoor is een geldig certificaat van het Ministerie van SZW nodig dat is afgegeven voor 1 januari 2021.
17 december 2020 08:49

Website Stichting Examinering VOMES online

De achterliggende maanden is er door de examencommissie en het bestuur hard gewerkt aan de inrichting van de VOMES examenstructuur. De website www.vomes-examinering.nl staat vanaf vandaag online en daar vindt u informatie over de verschillende examens.
15 december 2020 11:11

VOMES en Ministerie van SZW ondertekenen overeenkomsten

Op 14 december 2020 heeft het bestuur van de Stichting VOMES de algemene overeenkomst en verwerkersovereenkomst met het Ministerie van SZW ondertekend.
4 december 2020 10:07

Staatssecretaris SZW mandateert Stichting VOMES

Op 26 november 2020 heeft Staatssecretaris van SZW, Bas van ’t Wout, het bestuur van Stichting VOMES gemandateerd om namens de Minister het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen te beheren.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.