Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

17 april 2024 10:43

Aantal registraties en herregistratie

Het aantal geldige registratie bedraagt nu bijna 1.100.
17 april 2024 10:35

Wijzigingen Registratieschema VOMES 2e tranche

De afgelopen maanden is door VOMES gewerkt aan de wijziging van het Registratieschema 2e tranche. 
17 april 2024 10:33

Stand van zaken wijzigingen Registratieschema VOMES 1e tranche

De wijzigingen die zijn voorgesteld in de 1e tranche zijn begin 2023 voorbereid en zullen in de loop van 2024 in werking treden. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op het formaliseren van de portfoliobeoordeling en het herstellen van een aantal fouten in de geldende versie van het Registratieschema.
19 maart 2024 09:35

Stand van zaken wijzigingsvoorstel CS-OOO

Op 13 februari heeft het CCvD-OO het wijzigingsvoorstel CS-OOO vastgesteld. Dit voorstel is begin maart 2024 besproken met de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW. Dit is nodig omdat het om een wettelijk certificatieschema gaat waarbij de wijzigingen formeel worden gepubliceerd in de Staatscourant.
8 maart 2024 07:53

Wijzigingsversie CS-VROO 2024-01 gepubliceerd

Het CCvD-OO heeft de versie 2024-01 van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 vastgesteld. Deze wijzigingsversie heeft voornamelijk betrekking op de eisen aan de Risicoanalyse en de deskundigheidseisen.
21 december 2023 14:45

Beheersvergoeding certificatie en registratievergoeding 2024

Het bestuur van de Stichting VOMES heeft de tarieven voor de beheersvergoeding certificatie en voor de registratievergoeding voor 2024 vastgesteld. De tarieven zijn vanwege de kostenstijgingen met 4% geïndexeerd.
3 november 2023 07:29

Zorg tijdig voor herregistratie

Een registratie in het VOMES-register is drie jaar geldig, dat is wettelijk bepaald. Verzoek daarom tijdig om herregistratie! Als uw registratie is verlopen mogen de onder de desbetreffende competentie vallende werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd.
30 oktober 2023 12:12

Evaluatie registratieschema 2e tranche

In de eerste helft van 2023 zijn de verschillende vakgroepen bevraagd over de risico’s die gelopen worden in de werkvelden.
30 oktober 2023 12:08

Meer dan 1000 registraties in VOMES-register

Het aantal registratie blijft groeien en bedroeg per 28 september 1.020.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.