Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

20 november 2020 13:00

Privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO

Per 1 januari 2021 treedt het wettelijk verplichte Certificatieschema inzake de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OO) in werking. In tegenstelling tot het huidige WSCS-OCE zal dit nieuwe wettelijke opsporingsschema geen eisen meer bevatten aangaande het (historisch) vooronderzoek. Als antwoord hierop wordt onder leiding van het CCvD-OOO het private Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO afgerond.
13 november 2020 20:00

Staatssecretaris van SZW publiceert Certificatieschema en Registratieschema in Staatscourant

Op 13 november 2020 heeft de Staatssecretaris van SZW het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieve stoffen en het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten gepubliceerd in de Staatscourant. Deze treden op 1 januari 2021 in werking. 
2 november 2020 08:00

Registratieloket VOMES geopend!

Vanaf heden kunt u via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/ een verzoek om registratie in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen indienen. Zoals u heeft kunnen lezen in de informatiebrief van 3 september jl. wordt de registratieplicht van kracht op 1 januari 2021.
3 september 2020 15:36

Invoering registratieplicht VOMES / OOO per 1 januari 2021

Stichting VOMES heeft nader overleg gevoerd met het Ministerie van SZW over de invoering van de registratieplicht voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen en personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen.
23 juli 2020 13:18

Opening registratieloket

Op 21 juli jl. is door de Stichting VOMES bericht aan de bedrijven binnen de WSCS-OCE-structuur dat het digitale registratieloket voor personen die reeds beschikken over een persoonscertificaat volgens het WSCS-OCE nog niet is geopend. 
29 juni 2020 14:00

Registratieplicht VOMES en OO waarschijnlijk op 1 oktober a.s. van  kracht

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Registratieschema voor het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Waarschijnlijk zal de verplichting tot registratie op 1 oktober a.s. in werking treden.
29 juni 2020 13:00

Praktische overgangsregeling voor bestaande kwalificaties

Een persoon die per 1 oktober 2020 beschikt over een geldig bewijs van bekwaamheid (certificaat / getuigschrift e.d.) kan onder voorwaarden worden ingeschreven in het civiele Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen.
29 juni 2020 12:00

Stichting Examinering VOMES neemt vanaf 1 oktober de examens af

In samenspraak met het Ministerie van SZW is de Stichting Examinering VOMES opgericht.
29 juni 2020 11:00

Informatiebrieven Stichting VOMES en Stichting Examinering VOMES

In de informatiebrieven die verzonden zijn aan het werkveld vindt u nadere informatie over de invoering van de registratieplicht en de inrichting van de nieuwe examenstructuur.
29 juni 2020 10:00

Consultatieronde Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten

Dit nieuwe certificatieschema zal gelijktijdig met het wettelijk verplichte Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten in werking treden. Het werkveld is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.