Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

18 juli 2023 07:24

Wijzigingen Registratieschema VOMES 1e tranche

In 2022 lag het Registratieschema VOMES ter consultatie voor aan het werkveld. De door het werkveld voorgestelde wijzigingen zijn inmiddels vastgesteld door de Expertraad van VOMES en aangeboden bij het ministerie van SZW.
18 juli 2023 07:22

Wijzigingen Registratieschema VOMES 2e tranche

Na de urgente wijzigingen in de 1e tranche wordt in de 2e tranche gekeken naar structurele wijzigingen in het Registratiesysteem VOMES.
17 juli 2023 14:27

Herhaalde oproep om tijdig examen in te plannen

Uit het VOMES-register blijkt dat eind 2023 een behoorlijk aantal registraties verloopt. Voor herregistratie moet opnieuw examen worden gedaan.
17 juli 2023 08:57

Toezicht door VOMES op CI

VOMES voldoet aan de eisen van kwalitatief goed schemabeheer, te weten de NTA8813.
17 juli 2023 08:45

Jaarrapportage CI CS-OOO en CS-VROO

Met ingang van 2022 stelt de Certificerende Instelling, TÜV Nord, jaarlijks twee certificatieverslagen op. Inmiddels is ook voor het eerst op basis van het certificatiejaar 2022 een jaarverslag opgesteld.
17 juli 2023 08:45

Wijzigingsversie CS-VROO gepubliceerd

In juli 2023 is door het CCvD-OO de versie 2023-01 van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 vastgesteld. In de loop van augustus publiceren we de commentaartabel met de Collegebesluiten per ingediende reactie. 
17 juli 2023 08:33

Oproep: indienen zienswijze op wijzigingsvoorstel CS-OOO

Na een flinke tijd van voorbereiding is het zover, het CCvD-OO heeft op 6 juli 2023 het Wijzigingsvoorstel CS-OOO vrijgegeven aan het werkveld OO en andere betrokkenen om zienswijzen in te dienen.
6 april 2023 08:59

Toenemend aantal registraties in het VOMES-register

Het afgelopen kwartaal is het aantal registraties licht gegroeid. De groei komt met name op het conto van de competentieniveaus Schietmeester en Basiskennis OOO.
6 april 2023 08:18

Update evaluatie Registratieschema VOMES 1e en 2e tranche

Zoals eerder bericht vindt een evaluatie van het Registratieschema plaats in twee tranches. In dit artikel leest u meer over de stand van zaken.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.