Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Stichting VOMES.

8 maart 2021 12:41

Oproep voor opleidingsinstellingen VOMES werkvelden

Stichting VOMES verzorgt de registratie van personen die werken met explosieven en ontplofbare oorlogsresten opsporen. Examens ten behoeve van registratie worden afgenomen door de Stichting Examinering VOMES. Beide stichtingen ontvangen vragen over opleidingsmogelijkheden. Daarom een oproep aan de opleidingsinstellingen voor VOMES werkvelden om zich te melden.
8 maart 2021 11:48

CS-VROO: toelichting op status document Nadere bepalingen

Begin februari is het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO-01) gepubliceerd! In het CS-VROO-01 wordt verwezen naar het document “Nadere bepalingen voor het beoordelen van bronnenmateriaal en afbakening verdacht gebied” (CS-VROO-02). Dit document is informatief, niet normatief.
8 maart 2021 11:35

Al 10 bedrijven aan de slag met certificatie CS-VROO, opdrachtgevers reageren positief

Inmiddels zijn al 10 organisaties aan de slag om zich te laten certificeren volgens het CS-VROO. Doordat het certificatieschema iets later is gepubliceerd, zullen de eerste bedrijven naar verwachting in juni hun certificaat behalen.
8 maart 2021 11:12

Onduidelijkheid over eisen begeleiding onderzoekswerkzaamheden verdacht gebied

Het secretariaat heeft diverse vragen ontvangen over het vervallen van de eisen voor het begeleiden van onderzoekswerkzaamheden in verdacht gebied. Deze eisen waren voorheen opgenomen in paragraaf 6.7 van het WSCS-OCE. Dit wordt geagendeerd voor de vergadering van het CCvD-OO in april 2021.
3 maart 2021 11:05

Ministerie van SZW publiceert rectificatie CS-OOO inzake sanctiebeleid

In de Staatscourant 2020, nummer 58198-n1 d.d. 2 maart 2021 is een rectificatie van artikel 5.3.3, lid 1, van het CS-OOO gepubliceerd.
1 maart 2021 14:03

Registratieplicht Basiskennis VOMES

Het ministerie van SZW heeft, op verzoek van Stichting VOMES, de invoeringsdatum voor de registratieplicht Basiskennis VOMES gewijzigd in 1 mei 2021.
19 februari 2021 14:17

Aanpassing in sanctiebeleid CS-OOO per direct van toepassing

Er wordt een wijziging van het CS-OOO voorbereid waarmee een omissie in artikel 5.3.3 van het CS-OOO wordt gerepareerd. 
11 februari 2021 13:59

Bestuurssamenstelling VOMES: vacature

Henk van der Linden (penningmeester/ secretaris) heeft aangegeven in de loop van dit jaar zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. Daardoor ontstaat een vacature binnen het bestuur van VOMES.
11 februari 2021 11:06

Nieuws vanuit de Registratiekamer van VOMES

Berichtgeving vanuit de Registratiekamer van VOMES over de registraties, de expert- en deelnemersraad, gevolgen van corona voor examens en wijziging registratieplicht Basiskennis VOMES.
11 februari 2021 10:25

Nieuw Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten gepubliceerd!

Het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO-01) is vastgesteld door het CCvD-OO en goedgekeurd door het bestuur.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.