Certificatie Vooronderzoek en Risicoanalyse OO

Voor Vooronderzoek en Risicoanalyse kunnen bedrijven zich laten certificeren volgens het private Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten.

De aanleiding voor de ontwikkeling van het CS-VROO is het besluit van de minister van SZW om de eisen voor het Vooronderzoek uit het wettelijk verplichte certificatieschema voor het opsporen van OO (WSCS-OCE / CS-OOO) te schrappen. Het CCvD-OO heeft destijds uitgesproken het onverminderd van belang te vinden dat er een certificatienorm beschikbaar blijft met daarin de eisen voor het Vooronderzoek OO en de Risicoanalyse OO.  

Dat heeft geleid tot het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse OO (CS-VROO-01). Dit certificatieschema bevat de volgende twee deelgebieden:

  • Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten;
  • Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten.

De certificaathouder kan er voor kiezen om zich voor één of beide deelgebieden te laten certificeren. De certificaathouder voert, binnen het deelgebied waarvoor de organisatie is gecertificeerd, alle onderzoeken uit conform dit certificatieschema.

CS-VROO-02 bevat de nadere bepalingen voor het uitvoeren van Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten. De nadere bepalingen vormen een uitwerking van de eisen in hoofdstuk 3 tot en met 5 van het CS-VROO-01. In CS-VROO-02 wordt verwezen naar bijlagen, deze zijn als separate documenten te vinden op www.vomes.nl/documenten/ (rubriek Certificatie CS-VROO). Bij de uitvoering van het Vooronderzoek en de Risicoanalyse worden deze nadere bepalingen toegepast. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken.

Belanghebbenden kunnen bij onduidelijkheden in de normtekst van het CS-VROO aan het CCvD-OO verzoeken om een interpretatie vast te stellen. Indien er behoefte is aan nadere interpretatie op het schema, neem dan contact op met de Certificatiekamer van VOMES.

Klik hier voor meer informatie over de aanleiding en totstandkoming van het CS-VROO en de wijzigingsversies.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.