Registreren: hoe werkt het?

In de loop van 2020 zal een registratieplicht gelden voor personen die werken met explosieve stoffen of personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen.  

Eisen aan registratie

De eisen voor registratie worden opgenomen in het Registratieschema VOMES. De competentie-eisen in het Registratieschema zijn tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van de werkvelden. Het Registratieschema wordt door de minister van SZW in de Staatscourant gepubliceerd. Meer weten? Lees dan Aanleiding en achtergrond invoering VOMES registratieplicht


Personen die geregistreerd willen worden in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen moeten een examen afleggen, gericht op veilig en gezond werken in hun beroep. Daarnaast moeten zij ouder zijn dan 18 jaar en een Verklaring Omtrent Gedrag voor de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38 overleggen. Bekijk hier hoe u een VOG kunt aanvragen. Voor een aantal competenties gelden entree-eisen voor het examen.

Stichting VOMES en Stichting Examinering VOMES

Het ministerie van SZW zal aan de Stichting VOMES (voorheen SCVE) mandaat verlenen om de registratie te verzorgen en het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen te beheren. Stichting VOMES heeft voor het afnemen van de examens ten behoeve van de registratie de Stichting Examinering VOMES opgericht. De registratie- en examenstructuur wordt de komende tijd ingericht.

Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen

Personen die zich willen registreren en voldoen aan de registratie-eisen worden opgenomen in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Zij ontvangen een pasje voor het betreffende competentieniveau.

Overgangsregeling

Personen die al beschikken over een geldig getuigschrift of certificaat in hun vakgebied, kunnen in de meeste gevallen geregistreerd worden voor de resterende looptijd van hun competentiebewijs. Personen die geen geldig certificaat of getuigschrift hebben, of een certificaat of getuigschrift hebben waarvan de geldigheid binnenkort verloopt, kunnen vanaf begin 2021 bij de Stichting Examinering VOMES een examen afleggen. Dat geldt voor theorie- en praktijkexamens.

Kosten van registratie

Voor alle competentieniveaus geldt dat er kosten voor (her)registratie in rekening zullen worden gebracht door Stichting VOMES bij de aanvrager van een registratie. De kosten zijn als volgt. 

  • Initieel registratieverzoek: € 150,00. De initiële registratiekosten worden in rekening gebracht direct na indiening van het registratieverzoek via het online loket. Een verzoek om registratie wordt door Stichting VOMES in behandeling genomen nadat deze registratiekosten zijn voldaan. 
  • Een registratie is drie jaar geldig. Bij aanvang van het tweede en derde registratiejaar wordt een registratievergoeding van € 75,00 in rekening gebracht. 
  • Na drie jaar moet u als geregistreerde persoon opnieuw verzoeken om herregistratie. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor een initieel registratieverzoek (€ 150,00).
  • De tarieven (2020) zijn excl. BTW. 

De relatie met het Certificatieschema Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO)

Voor personen die werken in een gebied waar ontplofbare oorlogsresten worden opgespoord stonden de eisen die gelden voor hun competentieniveau in het WSCS-OCE. In het CS-OOO (opvolger van WSCS-OCE) wordt verwezen naar de competentie-eisen zoals beschreven in het Registratieschema VOMES.

Personen die al beschikken over een OCE-certificaat volgens het WSCS-OCE kunnen zich op basis daarvan laten registreren voor de resterende looptijd van hun certificaat.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.