Achtergrondinformatie CS-VROO

Op deze pagina leest u meer over de aanleiding en totstandkoming van het CS-VROO en de wijzigingsversies.

De ontwikkeling van het CS-VROO-01 is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking tussen Sivoon (waar onder andere Rijkswaterstaat, ProRail en Havenbedrijf Rotterdam in participeren), Platform Blindgangers, VEO en Vereniging van Waterbouwers. Deze partijen hebben het CCvD-OO van de Stichting VOMES gevraagd het schemabeheer op zich te nemen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 8 juli 2021 in Enspijk hebben de eerste tien bedrijven het certificaat Vooronderzoek en Risicoanalyse OO uitgereikt gekregen.

Waarom is het private certificatieschema belangrijk?

Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is het CS-VROO-01 van groot belang. De eisen aan het vooronderzoek, zoals deze in het WSCS-OCE stonden, zijn met de komst van het CS-OOO per 1 januari 2021 komen te vervallen. Het werkveld heeft de handen ineengeslagen omdat men vindt dat opsporing van ontplofbare oorlogsresten niet kan plaatsvinden zonder een degelijk vooronderzoek. Daarin is voorzien in het nieuwe private certificatieschema. Daarnaast zijn in het CS-VROO eisen gesteld aan de risicoanalyse OO.

Wijzigingsversies

Hieronder treft u informatie aan over de totstandkoming van het CS-VROO en de wijzigingsversies:

- CS-VROO, versie 2023-01 en 2024-01

CS-VROO, versie 2021-01

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.