Totstandkomingsprocedure CS-VROO versie 2021-01

Aan de publicatie van het CS-VROO is een zorgvuldig voorbereidingsproces voorafgegaan.De ontwerpversie van het certificatieschema dateert uit 2016. In een consultatieronde zijn veel reacties ontvangen uit het werkveld. Deze zijn verwerkt in de ontwerpversie oktober 2017.


Deze versie is medio 2020 door een breed samengestelde overleggroep geĆ«valueerd. Het werkveld is vervolgens in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Deze consultatieperiode leverde 315 zienswijzen op. Op verzoek van het CCvD-OO zijn deze commentaren besproken in de overleggroep. De voorstellen van de overleggroep zijn vervolgens besproken en vastgesteld in het CCvD-OO. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 8 juli 2021 in Enspijk hebben de eerste tien bedrijven het certificaat Vooronderzoek en Risicoanalyse OO uitgereikt gekregen.  

Relevante documenten

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.