Ik heb een buitenlands diploma en wil mij registreren

Erkenningsvragen

Om aantoonbaar te voldoen aan art 4.8 en 4.10 van het Arbobesluit moeten personen die werken met explosieve stoffen en personen die explosieven opsporen zijn geregistreerd in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen.

U kunt een aanvraag indienen om geregistreerd te worden voor een of meer van de volgende competentieniveaus:

I.   Basiskennis VOMES (BV);

II.  Basiskennis Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (BS);

III. Assistent Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (AS);

IV.  Deskundige Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (DS);

V.  Senior Deskundige Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (SD);

VI. Schietmeester (SC);

VII. Springmeester niveau 1 (SP1);

VIII. Springmeester niveau 2 (SP2);

IX. Springmeester Industriële Reiniging (SPIR) en

X. Springmeester Onder Water (SPOW).

De eisen voor de verschillende competentieniveaus zijn vastgelegd in het Schema voor de registratie van personen in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen.


Kosten

De kosten van registratie bedragen €150,00 per registratie initieel. Vervolgens bedragen de kosten €75,00 voor zowel het tweede als het derde registratiejaar.

Documenten

Een aanvraag om registratie doet u via https://www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/. Daar moet u uw persoonsgegevens invullen. Als bijlagen bij de aanvraag moeten gevoegd worden:

  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38.
  • Bewijs van examenresultaat voor een van de hierboven genoemde competentieniveaus en bewijs van ervaring.

U ontvangt vervolgens een factuur voor de initiële registratie.

Tijdsduur

Binnen drie weken nadat u een aanvraag tot registratie of herregistratie bij de Registratie Instelling heeft ingediend en daarbij heeft aangetoond te voldoen aan de eisen voor registratie of herregistratie, neemt de Registratie Instelling u op in het Register. U ontvangt vervolgens binnen twee weken na opname in het Register een verklaring van registratie of herregistratie en een persoonsgebonden pas.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit tot niet registreren of niet tijdig registreren kunt u bezwaar aantekenen bij het Ministerie van SZW.


Overige onderwerpen

Voor het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten gelden naast persoonsregistratie eisen aan bedrijven die zich bezighouden met opsporing. Het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten mag in Nederland uitsluitend plaatsvinden door bedrijven
die gecertificeerd zijn op basis van het Certificatie Schema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Voor bedrijfscertificering, zie https://www.vomes.nl/certificatie/certificatie-opsporen-ontplofbare-oorlogsresten/

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.