Verklaring Omtrent Gedrag

Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag kan als ingewikkeld worden ervaren. Daarom volgt hieronder een korte toelichting.

Toelichting op het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag

Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan via:
https://www.justis.nl/binaries/Aanvraagformulier%20VOG%20NP_tcm34-84797.pdf

  • Bij 2.1 invullen: Stichting VOMES, Secretaris van de Registratiekamer, Postbus 159, 4190 CD Geldermalsen
  • Bij 2.2 aankruisen: Overig - Registratie VOMES
  • Bij 2.4 aankruisen: nee
  • Bij 2.4b aankruisen: de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38
  • In plaats van invulling van vraag 2.5 voegt u bij uw aanvraag voor een VOG een kopie van deze pagina: https://www.vomes.nl/registratie/registreren-hoe-werkt-het/

Voor het overige kunt u de instructies op het formulier volgen. De VOG ontvangt u van Justis. Een scan van de VOG die u heeft ontvangen dient u toe te voegen bij uw verzoek om registratie.

Als uw gemeente vraagt om een formulier met een handtekening van de aanvragende organisatie, dat kunt u dit vooringevulde formulier gebruiken.

Bedrijven kunnen via e-herkenning een VoG voor hun medewerkers aanvragen op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/welkom.htm. In dat geval moet u eerst kiezen voor de algemene screeningsprofielen 01-informatie en 03-goederen. Vervolgens kiezen voor de screeningsopties 11, 12, 13 en 38.

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) en geen Nederlands postadres heeft, of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen via https://www.justis.nl/producten/vog/veelgestelde-vragen/hoe-kan-ik-een-vog-aanvragen-als-ik-niet-ben-ingeschreven-in-de-brp.aspx. U kunt ook het Engelstalige vooringevulde formulier gebruiken.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.