Samenstelling deelnemersraad en expertraad

De Registratiekamer van VOMES bestaat uit een deelnemersraad en een expertraad. In de deelnemersraad zijn de verschillende werkvelden vertegenwoordigd van personen die geregistreerd worden. De expertraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de inhoud en interpretatie van het registratieschema en bewaakt de kwaliteit daarvan. Hieronder ziet u de samenstelling van de deelnemersraad en de expertraad.

Samenstelling van de deelnemersraad

Onafhankelijk voorzitter: Henk van der Linden
Onafhankelijk ambtelijk secretaris: Erik Hoven

Civiel

Ontplofbare Oorlogsresten: Jan van Belzen
Springmeesters: Ingrid Jowenko-Rijkse
Schietmeesters: vacature (invulling 2021)
Begeleiders detectiehonden: vacature (invulling 2021)
TNO: Ronald Kersten

Ministerie van Defensie
 
Burg Valk (Onderdeel Genie)


Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie
 
Ron van Vemde

Samenstelling van de expertraad

Onafhankelijk voorzitter: Henk van der Linden
Onafhankelijk ambtelijk secretaris: Erik Hoven

Civiel
Ontplofbare oorlogsresten: John Blokvoort (OO-werkveld)
Ontplofbare oorlogsresten: Sep van Sermondt (OO-werkveld)
Springmeesters: Bart Groeneveld (NVvS)
Schietmeesters: Erik Hartman (SCS)
Begeleiders detectiehonden: Peter Geurts
TNO: Paul van Dijck

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie

wordt nog ingevuld

Defensie
 
Ontplofbare oorlogsresten: Rolf Haan (EODD)

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.