Samenstelling deelnemersraad en expertraad

De Registratiekamer van VOMES bestaat uit een deelnemersraad en een expertraad. In de deelnemersraad zijn de verschillende werkvelden vertegenwoordigd van personen die geregistreerd worden. De expertraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de inhoud en interpretatie van het registratieschema en bewaakt de kwaliteit daarvan. Hieronder ziet u de samenstelling van de deelnemersraad en de expertraad.

Samenstelling van de deelnemersraad

Onafhankelijk voorzitter: Kees van Dongen
Onafhankelijk ambtelijk secretaris: Erik Hoven

Civiel

Ontplofbare Oorlogsresten: Jan van Belzen
Springmeesters: Ingrid Jowenko-Rijkse
Schietmeesters: Jan Rossingh
Begeleiders detectiehonden: vacature 
TNO: Frans van Gemerden

Ministerie van Defensie
 
Kol. Bas van den Berg (Commandant Opleidings- en Trainingscentrum Genie)


Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie
 
Vacature

Samenstelling van de expertraad

Onafhankelijk voorzitter: Kees van Dongen
Onafhankelijk ambtelijk secretaris: Erik Hoven

Civiel
Ontplofbare oorlogsresten: Bernard Engberink 
Ontplofbare oorlogsresten: Sep van Sermondt 
Springmeesters: Jacob Uittenbogaard
Schietmeesters: Reggy Pelsmaeker
Begeleiders detectiehonden: Peter Geurts
TNO: Paul van Dijck

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie

vacature

Defensie
 
Ontplofbare oorlogsresten: Lkol. Rolf Haan (EODD)

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.