Samenstelling deelnemersraad en expertraad

De Registratiekamer van VOMES bestaat uit een deelnemersraad en een expertraad. In de deelnemersraad zijn de verschillende werkvelden vertegenwoordigd van personen die geregistreerd worden. De expertraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de inhoud en interpretatie van het registratieschema en bewaakt de kwaliteit daarvan. Hieronder ziet u de samenstelling van de deelnemersraad en de expertraad.

Samenstelling van de deelnemersraad

Onafhankelijk voorzitter: Kees van Dongen
Onafhankelijk ambtelijk secretaris: Erik Hoven

Civiel

Ontplofbare Oorlogsresten: Jan van Belzen
Springmeesters: Ingrid Jowenko-Rijkse
Schietmeesters: J. Rossingh
Begeleiders detectiehonden: vacature 
TNO: Ronald Kersten

Ministerie van Defensie
 
Kol. Ed Caelen (Commandant Opleidings- en Trainingscentrum Genie)


Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie
 
Ron van Vemde

Samenstelling van de expertraad

Onafhankelijk voorzitter: Kees van Dongen
Onafhankelijk ambtelijk secretaris: Erik Hoven

Civiel
Ontplofbare oorlogsresten: Jan Kapel (OO-werkveld)
Ontplofbare oorlogsresten: Sep van Sermondt (OO-werkveld)
Springmeesters: Bart Groeneveld (NVvS)
Schietmeesters: R. Pelsmaeker
Begeleiders detectiehonden: Peter Geurts
TNO: Paul van Dijck

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie

wordt nog ingevuld

Defensie
 
Ontplofbare oorlogsresten: Rolf Haan (EODD)

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.