Samenstelling CCvD-OO

Het Centraal College van Deskundigen Ontplofbare Oorlogsresten (CCvD-OO) adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur inzake de inhoud, interpretatie en de uniforme toepassing van de certificatieschema's, de uitvoering van de activiteiten van de certificatie-instelling en bewaakt de kwaliteit van de certificatieschema's. Hieronder ziet u de samenstelling van het CCvD-OO.

Samenstelling van het CCvD-OO

Onafhankelijk voorzitter: M. Hoenderkamp
Onafhankelijk secretaris: E. Zoontjes en mevr. M. Maas

Opdrachtgevers

Platform Blindgangers: J. Martens

ProRail: R. Dijkmans

Unie van Waterschappen: vacature

Rijkswaterstaat: H. Neggers

SIVOON: mevr. H. Korpershoek

Opdrachtnemers

VEO - opsporingsbedrijven: H. Hillen

VEO - opsporingsbedrijven: M. van Oers
VEO - adviesbureaus: mevr. I. te Duits 

EVN: F. Stegeman

Vereniging Waterbouwers (offshore): J. Huijbers

Overige partijen

Stemgerechtigd

EODD: R.K. van Drongelen

Marine - offshore: vacature

Niet-stemgerechtigd

ministerie van SZW: S. Wiers

ministerie van Defensie: R. Lensen

Wetenschap: P. van Dongen

VOMES: K. van Dongen

TÜV Nederland: R. Francissen

Document samenstelling CCvD OO

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.