Certificatie Vooronderzoek en Risicoanalyse OO

Voor Vooronderzoek en Risicoanalyse kunnen bedrijven zich laten certificeren volgens het private Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten.

Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het CS-OOO heeft per 1 januari 2021 het zogenoemde WSCS-OCE vervangen. Het CS-OOO en andere relevante documenten treft u aan onder Documenten.


Het CS-OOO maakt onderscheid in de volgende twee deelgebieden:

  • deelgebied A: opsporing;
  • deelgebied B: civieltechnische ondersteuning.

Bedrijven kunnen zich voor één of voor beide deelgebieden laten certificeren. Neem voor meer informatie contact op met de certificatie-instelling. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats door een certificatie-instelling, die daarvoor aangewezen is door de Minister van SZW. Momenteel is alleen TÜV Nord Nederland aangewezen.


Belanghebbenden kunnen bij onduidelijkheden in de normtekst van het CS-OOO aan het CCvD-OO verzoeken om een interpretatie vast te stellen. Indien er behoefte is aan nadere interpretatie op het schema, neem dan contact op met de Certificatiekamer van VOMES.


Onder Documenten vindt u de actuele versie van het interpretatiedocument.


Per 1 januari 2021 is het Werkveldspecifieke certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) vervangen door het Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Lees hier meer over het Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE in procedure.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.