Wijzigingsprocedure CS-VROO versie 2023-01 en 2024-01

Door Sivoon is de 'Richtlijn voor het opstellen van een RI&E ontplofbare oorlogsresten' ontwikkeld. In 2021 is besloten om dit document te integreren in het CS-VROO. 

Deze integratie is in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Sivoon, Platform Blindgangers, VEO en de Vereniging van Waterbouwers opgepakt onder begeleiding van Stichting VOMES. Daarvoor is een cross-check uitgevoerd tussen het CS-VROO en de Sivoon RI&E.

Het resultaat was een consultatieversie van het CS-VROO die eind 2021 door het CCvD-OO is gepubliceerd. Deze werd in het najaar van 2021 gepubliceerd. Er waren ruim 400 inspraakreacties. 

Vooronderzoek

De inspraakreacties op het onderdeel Vooronderzoek van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 zijn in de eerste helft van 2023 behandeld. In juli 2023 is door het CCvD-OO de versie 2023-01 van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 vastgesteld. Deze wijziging is op 1 november 2023 in werking getreden.

Risicoanalyse

De inspraakreacties op het onderdeel Risicoanalyse van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 zijn in de periode december 2023 t/m februari 2024 behandeld. In februari 2024 is door het CCvD-OO de versie 2024-01 van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 vastgesteld. De wijziging treedt op 1 mei 2024 in werking.

Bijlagen

In CS-VROO-02 wordt verwezen naar bijlagen (zie Documenten: Certificatie CS-VROO). Dit zijn nog ontwerpversies. Het streven was om deze gelijktijdig met de versie 2024-01 van het CS-VROO01 en CS-VROO-02 vast te stellen. Dat is niet gelukt. De definitieve versies van de bijlagen worden de komende tijd vastgesteld. Tot die tijd kunnen de ontwerpversies worden gehanteerd.

Relevante documenten

 • CS-VROO-01.Certificatieschema VROO.2021-01 versus 2024-01.wijzigingen gemarkeerd
 • CS-VROO-02.Nadere bepalingen VROO.2021-01 versus 2024-01.wijzigingen gemarkeerd
 • CS-VROO-01.Certificatieschema VROO.2021-01 versus 2023-01.wijzigingen gemarkeerd
 • CS-VROO-02.Nadere bepalingen VROO.2021-01 versus 2023-01.wijzigingen gemarkeerd
 • Commentaartabel CS-VROO-01 consultatieversie 2021, inclusief verwerkingswijze (volgt)
 • Commentaartabel CS-VROO-02 consultatieversie 2021, inclusief verwerkingswijze (volgt)

 • Consultatieversie oktober 2021 CS-VROO-01 Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse
 • Consultatieversie oktober 2021 CS-VROO-02 Nadere bepalingen voor het uitvoeren van Vooronderzoek en Risicoanalyse 
 • Consultatieversie oktober 2021 CS-VROO-02.B01.01 Termen en begrippen vooronderzoek en risicoanalyse
 • Consultatieversie oktober 2021 CS-VROO-02.B02.01 Bronnenmatrix vooronderzoek conflictperiode
 • Consultatieversie oktober 2021 CS-VROO-02.B02.02 Afbakeningsmethoden jachtbommenwerpers
 • Consultatieversie oktober 2021 CS-VROO-02.B02.03 Afbakeningsmethoden bommenwerpers
 • Consultatieversie oktober 2021 CS-VROO-02.B02.04 Methode bepalen ondergrondse verplaatsing blindganger


 • Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.