Certificatie Vooronderzoek en Risicoanalyse OO

Voor Vooronderzoek en Risicoanalyse kunnen bedrijven zich in de loop van 2020 certificeren volgens het private Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten.

De laatste hand wordt inmiddels gelegd aan het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten. Dit nieuwe certificatieschema zal gelijktijdig met het wettelijke verplichte Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten in werking treden. Naar verwachting is dat per 1 oktober a.s.

De aanleiding van de ontwikkeling van dit certificatieschema is het besluit van het ministerie van SZW om de eisen voor het Vooronderzoek uit het WSCS-OCE te schrappen. Het CCvD-OCE heeft uitgesproken het onverminderd van belang te vinden dat er een certificatienorm beschikbaar blijft met daarin de eisen voor het Vooronderzoek CE en de Risicoanalyse CE.

Consultatieronde wijzigingsvoorstel juni 2020
De ontwerpversie van het certificatieschema uit 2017 is recent door een breed samengestelde overleggroep geƫvalueerd. Het werkveld wordt in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Dat kan tot uiterlijk 21 augustus a.s. Na de consultatieperiode zullen de zienswijzen worden beoordeeld en de commentaartabel met alle zienswijzen worden vastgesteld door het CCvD voorzien van een besluit. Dit zal op www.vomes.nl worden gepubliceerd. Uw zienswijze zal anoniem worden weergegeven in dat document. Uitsluitend ingevulde Commentaartabellen worden in behandeling genomen.

Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse OO (wijzigingsvoorstel 17 juni 2020, ter consultatie)
Oplegnotitie Overleggroep Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare (ter informatie)
Commentaartabel (in te vullen)


Terugblik
Het eerste ontwerp van dit certificatieschema is voor consultatie vrijgegeven in september 2016. In de consultatieronde zijn 99 zienswijzen / opmerkingen geplaatst. Hier heeft het CCvD-OCE zorgvuldig naar gekeken. De resultaten van de consultatieperiode zijn verwerkt in de versie oktober 2017 van het certificatieschema. Het CCvD-OCE heeft besloten om het nieuwe certificatieschema pas definitief vast te stellen bij de invoering van het Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Het wijzigingsvoorstel van 17 juni 2020 is opgesteld door een breed samengestelde Overleggroep van opdrachtgevers en opdrachtnemers in het werkveld.


Ontwikkeling van het ontwerpschema:

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.