Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE in procedure

Hier leest u hoe de huidige versie van het WSCS-OCE tot stand is gekomen en vindt u de (ontwerp) wijzigingsversie van het Certificatieschema dat in procedure is. 

Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE in procedure

Naar aanleiding van de stelselwijziging certificatie in het Arbobesluit van het Ministerie van SZW ("van Beoordelen naar Accrediteren") wordt het WSCS-OCE momenteel omgezet naar een certificatieschema onder accreditatie. Wanneer het gewijzigde certificatieschema van kracht wordt is nog niet precies bekend (tweede helft 2019 of in 2020). De wijzigingsversie zal ook en aantal inhoudelijke wijzigingen omvatten, waaronder het vervallen van de eisen Vooronderzoek in het WSCS-OCE. Zie daarvoor ook Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse. Ook wordt geanticipeerd op de voorgenomen wijziging van het Arbobesluit waarin de term Conventionele Explosieven wordt vervangen door de term Ontplofbare Oorlogsresten.


Hieronder treft u de ontwerp wijzigingsversie aan die in juni 2018 aan het Ministerie van SZW en de Raad voor Accreditatie is gezonden. Er wordt nu gewerkt aan een eindversie na (juridische) toetsing door SZW.

Ontwerp wijzigingsversie Certificatieschema versie juni 2018


Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE 2014 (afgerond)

Door het CCvD-OCE is een wijzigingsversie van het WSCS-OCE voorbereid. Het concept wijzigingsvoorstel is in januari 2014 door het CCvD-OCE vastgesteld en door het bestuur goedgekeurd. In samenspraak met het ministerie is inmiddels een nieuw Wijzigingsvoorstel ingediend op 11 maart 2015. Wederom opgesteld door het CCvD-OCE en goedgekeurd door het bestuur. Het wijzigingsvoorstel heeft geresulteerd in een nieuwe WSCS-OCE. Deze is van kracht sinds 5 juli 2016 en vindt u op de pagina Documenten

Hieronder is een overzicht opgenomen van de documenten inzake het wijzigingsvoorstel WSCS-OCE 2014 en het nieuwe voorstel 2015. Aan deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingsversie WSCS-OCE 2014, wijzigingen gemarkeerd

Wijzigingsversie WSCS-OCE 2014, wijzigingen geaccepteerd
Toelichting op de wijzigingsversie WSCS-OCE 2014

Aanbiedingsbrief aan Ministerie SZW van wijzigingsversie WSCS-OCE 2014

Ontvangstbevestiging SZW op wijzigingsversie WSCS-OCE 2014
Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE 2015, wijzigingen gemarkeerd
Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE 2015. wijzigingen geaccepteerd
Aanbiedingsbrief aan ministerie SZW d.d. 11 maart 2015

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.