Consultatieronde CS-VROO

Het CCvD-OO van Stichting VOMES vraagt alle betrokkenen en geïnteresseerden reactie te geven op het ontwerp van de Nadere Bepalingen voor het uitvoeren van het Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten. Zienswijzen kunt u indienen tot en met 15 december 2021.

Achtergrond 

Zoals bekend is eerder dit jaar het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse OO (CS-VROO-01) gepubliceerd en in werking getreden. Hiervoor is uitvoerig consultatie gevraagd aan het werkveld waarbij Nadere Bepalingen (CS-VROO-02) informatief zijn gepubliceerd. Medio 2020 heeft het CCvD-OO besloten een cross-check uit te voeren van deze Nadere Bepalingen met de Sivoon RI&E. Een projectorganisatie met vertegenwoordigers van het Platform Blindgangers, Sivoon, VEO en de Vereniging van Waterbouwers heeft de opstart hiervan ter hand genomen. Voorts heeft op verzoek van het CCvD-OO een overleggroep bestaande uit vertegenwoordigers van de EODD, de CKI TÜV Nord Nederland, Sivoon, Platform Blindgangers, RWS, ProRail en VEO, de cross-check inhoudelijk concreet vormgegeven. Het CCvD is steeds geïnformeerd over de tussenresultaten en heeft de ontwerpdocumenten nu vrijgegeven voor de huidige consultatieronde.

Documenten

Hieronder treft u de ontwerpversies van de documenten aan waarop u tot en met 15 december uw zienswijzen kunt indienen. Grote delen van de teksten uit de Sivoon RI&E richtlijn zijn overgenomen in CS-VROO-01, CS-VROO-02 en in de bijlagen. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van het begrip ‘verwachtingsgebied’, hetgeen het resultaat is van het onderzoek in de conflictperiode. Uiteraard treft u nog veel meer wijzigingen aan. De Nadere Bepalingen (CS-VROO-02 met de bijlagen) zijn volledig amendeerbaar, terwijl het CS-VROO-01 dat uitsluitend is op de zichtbaar gemarkeerde onderdelen in de tekst.

De documenten die ter consultatie voorliggen: 

Indienen zienswijzen

U kunt uw zienswijzen tot en met 15 december 2021 indienen via de commentaartabel. Uw ingevulde commentaartabel kunt u mailen aan info@vomes.nl.

Na 15 december zal de overleggroep zich buigen over de zienswijzen en komen tot een zienswijzetabel die zij ter vaststelling zal voorleggen aan het CCvD-OO. De verwachting is dat we medio 2022 de nieuwe documenten CS-VROO kunnen publiceren. Via deze website en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.