Wijzigingsprocedure CS-VROO versie 2023-01

Door Sivoon is de 'Richtlijn voor het opstellen van een RI&E ontplofbare oorlogsresten' ontwikkeld. In 2021 is besloten om dit document te integreren in het CS-VROO.Deze integratie is in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Sivoon, Platform Blindgangers, VEO en de Vereniging van Waterbouwers opgepakt onder begeleiding van Stichting VOMES. Daarvoor is een cross-check uitgevoerd tussen het CS-VROO en de Sivoon RI&E.

Het resultaat was een consultatieversie van het CS-VROO die eind 2021 door het CCvD-OO is gepubliceerd. Deze werd in het najaar van 2021 gepubliceerd. Er waren ruim 400 inspraakreacties. Het CCvD-OO heeft in 2022 besloten om de wijzigingsversie in 2023 af te ronden.

De inspraakreacties op het onderdeel Vooronderzoek van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 zijn in de eerste helft van 2023 behandeld. In juli 2023 is door het CCvD-OO de versie 2023-01 van het CS-VROO-01 en CS-VROO-02 vastgesteld. In de loop van augustus publiceren we de commentaartabel met de Collegebesluiten per inspraakreactie. Houd deze website daarvoor in de gaten!

De eisen ter zake de Risicoanalyse zijn ongewijzigd ten opzichte van de versie 21-01 van het CS-VROO. Dat geldt ook voor de deskundigheidseisen. Naar verwachting zullen deze eisen in het laatste kwartaal van 

2023 worden aangepast. Er zal dan een versie 2023-02 worden gepubliceerd.  

In CS-VROO-02 wordt verwezen naar bijlagen. Dit zijn nog ontwerpversies. Het streven is om ook die in het najaar van 2023 definitief vast te stellen.

Relevante documentenWilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.